Giới thiệu chung

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hôm nay: 503
Tất cả: 2412193
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016 - GIÁO DỤC NGHỆ AN - TRUYỀN THỐNG NHÂN DÂN XỨ NGHỆ
LỊCH CÔNG TÁC
In tin
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016
 

UBND THÀNH PHỐ VINH

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 

               

 

                       Số:  452/PGD-ĐT                                        Vinh, ngày  03 tháng 8 năm 2016                  

 

LỊCH  CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2016                 

 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

ĐỊA ĐIỂM

PHỤ TRÁCH

03

Họp Chi bộ Phòng

Phòng GD

Lãnh đạo

01-12

Kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2016-2017 các trường

Cơ sở

Lãnh đạo

01-30

Kiểm tra các cơ sở GDMN ngoài công lập

Cơ sở

Lãnh đạo, CV

04

Dự tập huấn dạy học Ngoại ngữ theo tài liệu chỉnh lý lớp 5 của Sở GD

Trường phổ thông Phượng Hoàng

Lãnh đạo, CM

07

Thi Tin học trẻ toàn quốc

Bình Định

Sở GD, đ/c Quỳnh

09-16

Duyệt tuyển sinh năm học 2015-2016 các trường THCS, TH, MN

Phòng Công đoàn

Lãnh đạo, CV

10-15

Tập huấn nhân rộng mô hình trường học mới (VNEN) cấp TH

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

11

Học sinh THCS tựu trường

Cơ sở

Cơ sở

11-12

Tập huấn chuyên môn Mầm non (lịch của Sở)

Tập huấn dạy Mỹ thuật Tiểu học theo tài liệu mới (lịch của Sở)

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

11-22

Tập huấn chuyên môn THCS (lịch của Sở)

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

15-31

Tập huấn chuyên môn CBQL, GV cốt cán bậc Mầm non

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

15-30

Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2016-2017

Cơ sở

Lãnh đạo, CV

18

Học sinh Mầm non, Tiểu học tựu trường

Cơ sở

Cơ sở

18-22

Tập huấn dạy học Tiếng Việt 1 – CGD

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

18-30

Tập huấn mô hình trường học mới cho CBQL trường THCS

Tập huấn văn hóa giao tiếp trong nhà trường  THCS

Tập huấn công tác quản lý tài chính, công tác văn thư

Giao ban Phó Hiệu trưởng các trường THCS

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

19

Tổng kết năm học 2015 - 2016

TT Hội nghị TP

 

22-23

Bồi dưỡng chính trị CBQL hè năm 2016

TT chính trị TP

Lãnh đạo, CV

22-30

Tiếp thu nhiệm vụ năm học cấp THCS (lịch của Sở)

Dự tập huấn nâng cao năng lực CBQL Tiểu học (lịch của Sở)

 

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

22-30

Thực hiện “Tuần Không” đối với học sinh lớp 1

Cơ sở

Cơ sở

25-26

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học các cấp học

Thông báo sau

Lãnh đạo, CV

 

 

Ghi chú: Hiện nay, lịch công tác của UBND thành phố và Sở GD&ĐT chưa có. Do đó, lịch công tác của Phòng GD có thể thay đổi, điều chỉnh bổ sung.

 

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

- Lãnh đạo, C/v phòng;

- Các trường học;                                                                                

- Lưu VT.                                                                                                               (Đã ký)

        

  Thái Khắc Tân             


LỊCH LÀM VIỆC KHÁC:

Lịch công tác tháng 11/2017 (01/11/2017)
Lịch công tác tháng 10/2017 (5/10/2017)
Lịch công tác tháng 9/2017 (5/09/2017)
Lịch công tác tháng 04/2017 (02/04/2017)
Lịch công tác tháng 03/2017 (1/3/2017)
Lịch công tác tháng 02/2017 (1/2/2017)
Lịch công tác tháng 01/2017 (1/1/2017)
Lịch công tác tháng 12/2016 (1/12/2016)
Lịch công tác tháng 11/2016 (1/11/2016)
Lịch công tác tháng 10/2016 (04/10/2016)
Lịch công tác tháng 9/2016 (04/09/2016)
Lịch công tác tháng 8/2016 (03/08/2016)
Lịch công tác tháng 5/2016 (28/4/2016)
Lịch công tác tháng 04/2016 (28/3/2016)
Lịch công tác tháng 3/2016 (01/3/2016)
Lịch công tác
Lịch công tác tháng 11/2017
Lịch công tác tháng 10/2017
Lịch công tác tháng 9/2017
Lịch công tác tháng 04/2017
Lịch công tác tháng 03/2017
Lịch công tác tháng 02/2017
Lịch công tác tháng 01/2017
Lịch công tác tháng 12/2016
Lịch công tác tháng 11/2016
Lịch công tác tháng 10/2016
Liên kết quảng cáo
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao - Thành phố Vinh - Nghệ An
Tel: 0383.849234 / Fax: 0383.831437 / Email: vinh@nghean.edu.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Tel: 0915.050.067