Giới thiệu chung

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hôm nay: 517
Tất cả: 2412207
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2016 - GIÁO DỤC NGHỆ AN - TRUYỀN THỐNG NHÂN DÂN XỨ NGHỆ
LỊCH CÔNG TÁC
In tin
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2016
 

UBND THÀNH PHỐ VINH

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 

               

 

         Số:  492/PGD-ĐT                                         Vinh, ngày  01  tháng 9 năm 2016                  

 

LỊCH  CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2016                 

 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

ĐỊA ĐIỂM

PHỤ TRÁCH

01-04

Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới

Cơ sở

Lãnh đạo, CV

05

Họp Chi bộ Phòng GD-ĐT

Phòng GD

Lãnh đạo

05

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017

Cơ sở

Cơ sở

05-30

Kiểm tra công tác tuyển sinh, nề nếp đầu năm học

Cơ sở

Lãnh đạo, CV

07-09

Nhận hồ sơ cấp phép hoạt động dạy thêm, học thêm cấp THCS

Phòng GD

Lãnh đạo, CM

09

Tập huấn công tác điều tra Phổ cập năm 2016

TTBDCT  T.phố

Lãnh đạo, CM

09

Họp tổ cốt cán chuyên môn cấp THCS

THCS Đ.Thai Mai

Lãnh đạo, CM

10-11

Điều tra PC năm 2016

Cơ sở

Cơ sở

12-24

Tập huấn “Phương pháp thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập” theo môn cấp THCS

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

12-20

Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017

Phòng GD

Lãnh đạo, CM

12-14

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 các bậc học

TTBDCT  T.phố

Lãnh đạo, CM

14

Họp tổ nghiệp vụ cấp Tiểu học

Phòng GD

Lãnh đạo, CM

16

Họp đội tuyển GV dự thi GVDG tỉnh cấp THCS

Phòng GD

Lãnh đạo, CM

20-30

Báo cáo thống kê số liệu đầu năm học

Phòng GD

Đ/c Quốc Anh

20

Các trường MN nạp kết quả cân đo theo dõi biểu đồ trẻ lần 1

Phòng GD

CM

20-30

Tập huấn chuyên môn cho các cơ sở MN độc lập, tư thục

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

22-30

Tổ chức hội nghị CC, VC và CĐ năm học 2016-2017

Cơ sở

Cơ sở

25

Nạp báo cáo kiểm tra các nhóm lớp độc lập, tư thục

Phòng GD

Lãnh đạo, CM

29

Họp Hiệu trưởng các trường THCS (7 giờ 30)

Họp Hiệu trưởng các trường Mầm non (14 giờ)

Hội trường tầng 4, UBND TP

Lãnh đạo, CV

30

Họp Hiệu trưởng các trường Tiểu học (14 giờ)

 

Hội trường tầng 4, UBND TP

Lãnh đạo, CV

 

 

Ghi chú: Hiện nay, lịch công tác của UBND thành phố và Sở GD&ĐT chưa có. Do đó, lịch công tác của Phòng GD có thể thay đổi, điều chỉnh bổ sung.

 

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

- Lãnh đạo, C/v phòng;

- Các trường học;                                                                                

- Lưu VT.                                                                                                    (Đã ký)

        

 

  Thái Khắc Tân             


LỊCH LÀM VIỆC KHÁC:

Lịch công tác tháng 11/2017 (01/11/2017)
Lịch công tác tháng 10/2017 (5/10/2017)
Lịch công tác tháng 9/2017 (5/09/2017)
Lịch công tác tháng 04/2017 (02/04/2017)
Lịch công tác tháng 03/2017 (1/3/2017)
Lịch công tác tháng 02/2017 (1/2/2017)
Lịch công tác tháng 01/2017 (1/1/2017)
Lịch công tác tháng 12/2016 (1/12/2016)
Lịch công tác tháng 11/2016 (1/11/2016)
Lịch công tác tháng 10/2016 (04/10/2016)
Lịch công tác tháng 9/2016 (04/09/2016)
Lịch công tác tháng 8/2016 (03/08/2016)
Lịch công tác tháng 5/2016 (28/4/2016)
Lịch công tác tháng 04/2016 (28/3/2016)
Lịch công tác tháng 3/2016 (01/3/2016)
Lịch công tác
Lịch công tác tháng 11/2017
Lịch công tác tháng 10/2017
Lịch công tác tháng 9/2017
Lịch công tác tháng 04/2017
Lịch công tác tháng 03/2017
Lịch công tác tháng 02/2017
Lịch công tác tháng 01/2017
Lịch công tác tháng 12/2016
Lịch công tác tháng 11/2016
Lịch công tác tháng 10/2016
Liên kết quảng cáo
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao - Thành phố Vinh - Nghệ An
Tel: 0383.849234 / Fax: 0383.831437 / Email: vinh@nghean.edu.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Tel: 0915.050.067