Giới thiệu chung

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hôm nay: 518
Tất cả: 2412208
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016 - GIÁO DỤC NGHỆ AN - TRUYỀN THỐNG NHÂN DÂN XỨ NGHỆ
LỊCH CÔNG TÁC
In tin
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016
 

UBND THÀNH PHỐ VINH

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 

               

 

       Số:  606 /PGD-ĐT                                         Vinh, ngày 30  tháng 9 năm 2016                  

LỊCH  CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2016                 

 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

ĐỊA ĐIỂM

PHỤ TRÁCH

03

Họp Chi bộ Phòng GD-ĐT

Phòng GD

Lãnh đạo

01-30

Thi GVDG cấp trường bậc Mầm non

Cơ sở

Cơ sở

02-31

Tổ chức HKPĐ cấp trường

Cơ sở

Cơ sở

03-10

Các trường nạp Hồ sơ thi đua về Phòng

Phòng GD

CM, đ/c Kính

06-29

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất các trường học.

- Bậc MN kiểm tra việc thí điểm cho trẻ lam quen với ngoại ngữ.

Cơ sở

Lãnh đạo, CM

06-12

Các trường nạp dữ liệu PCGD năm 2016

Phòng GD

Đ/c Quỳnh

09-15

Thẩm định trường đạt chuẩn Quốc gia

THCS Nghi Kim

Lãnh đạo, CV

11

Tham gia Hội thi GVDG tỉnh cấp THCS (phần kiểm tra năng lực)

 

Thông báo sau

Đội tuyển  GVDG, CM

15-16

Tiếp nhận quyên góp ủng hộ học sinh vùng cao và học sinh khó khăn

THCS Hồng Sơn

THCS Hồng Sơn

16-21

Kiểm tra Phổ cập Giáo dục năm 2016

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

17-19

Làm việc với TH Hưng Đông và TH Hưng Dũng 1

Cơ sở

Lãnh đạo

20-30

Tập huấn chuyên môn cho các nhóm MN độc lập, tư thục

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

20-30

Giao ban Phó Hiệu trưởng các trường MN

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

20-28

Tập huấn Thông tư 22 (Sửa đổi TT 30)

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

23-31

Thẩm định công tác tự đánh giá của các THCS Trường Thi, THCS Trung Đô, THCS Hưng Hòa

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

25

Các trường MN nạp báo cáo tự KT trường chuẩn QG sau 5 năm

Phòng GD

Lãnh đạo, CM

26

Tổ chức chuyên đề Tiếng Anh cấp Tiểu học

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

27

Họp Hiệu trưởng các trường Mầm non (7 giờ 30)

Họp Hiệu trưởng các trường Tiểu học (14 giờ)

 

Hội trường nhà 2 tầng, UBND TP

Lãnh đạo, CV

28

Họp Hiệu trưởng các trường THCS (7 giờ 30)

Hội trường nhà 2 tầng, UBND TP

Lãnh đạo, CV

 

 

Ghi chú: Hiện nay, lịch công tác của UBND thành phố và Sở GD&ĐT chưa có. Do đó, lịch công tác của Phòng GD có thể thay đổi, điều chỉnh bổ sung.

 

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

- Lãnh đạo, C/v phòng;

- Các trường học;                                                                                

- Lưu VT.                                                                                                     (Đã ký)

        

 

  Thái Khắc Tân             


LỊCH LÀM VIỆC KHÁC:

Lịch công tác tháng 11/2017 (01/11/2017)
Lịch công tác tháng 10/2017 (5/10/2017)
Lịch công tác tháng 9/2017 (5/09/2017)
Lịch công tác tháng 04/2017 (02/04/2017)
Lịch công tác tháng 03/2017 (1/3/2017)
Lịch công tác tháng 02/2017 (1/2/2017)
Lịch công tác tháng 01/2017 (1/1/2017)
Lịch công tác tháng 12/2016 (1/12/2016)
Lịch công tác tháng 11/2016 (1/11/2016)
Lịch công tác tháng 10/2016 (04/10/2016)
Lịch công tác tháng 9/2016 (04/09/2016)
Lịch công tác tháng 8/2016 (03/08/2016)
Lịch công tác tháng 5/2016 (28/4/2016)
Lịch công tác tháng 04/2016 (28/3/2016)
Lịch công tác tháng 3/2016 (01/3/2016)
Lịch công tác
Lịch công tác tháng 11/2017
Lịch công tác tháng 10/2017
Lịch công tác tháng 9/2017
Lịch công tác tháng 04/2017
Lịch công tác tháng 03/2017
Lịch công tác tháng 02/2017
Lịch công tác tháng 01/2017
Lịch công tác tháng 12/2016
Lịch công tác tháng 11/2016
Lịch công tác tháng 10/2016
Liên kết quảng cáo
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao - Thành phố Vinh - Nghệ An
Tel: 0383.849234 / Fax: 0383.831437 / Email: vinh@nghean.edu.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Tel: 0915.050.067