Giới thiệu chung

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hôm nay: 516
Tất cả: 2412206
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017 - GIÁO DỤC NGHỆ AN - TRUYỀN THỐNG NHÂN DÂN XỨ NGHỆ
LỊCH CÔNG TÁC
In tin
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017
 

UBND THÀNH PHỐ VINH

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

 

 

 

             Số:  97/PGD-ĐT                                               Vinh, ngày 27 tháng 02 năm 2017                   

LỊCH  CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2017                 

 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

ĐỊA ĐIỂM

PHỤ TRÁCH

03

Họp Chi bộ phòng GD-ĐT

Phòng GD

Lãnh đạo

01-31

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất các trường MN, TH, THCS.

- Kiểm tra các nhóm lớp mầm non độc lập, tư thục.

- Kiểm tra trường chuẩn QG sau 5 năm.

Cơ sở

Lãnh đạo, CM

1-13

Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

THCS ĐThai Mai

Lãnh đạo, CM

01-31

- Câu lạc bộ Ngoại ngữ cấp cụm trường THCS

- Sinh hoạt chuyên môn cấp Cụm trường Tiểu học

Cơ sở

Cơ sở

Cụm trưởng

03

Tham gia Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” cấp Tỉnh

Nhà Văn hóa TN Việt Đức

Lãnh đạo, CM

04

Thi IOE cấp Tỉnh dành cho HS Tiểu học và THCS

THCS H.H Tập

THCS Lê Lợi

Lãnh đạo, CM

06

Kiểm tra trường TH Hưng Đông chuẩn QG mức độ 2

Cơ sở

Lãnh đạo, CM

07

Tổng kết Hội thi GVCN giỏi cấp Thành phố

Hội trường nhà 2 tầng, UBND TP

Lãnh đạo, CM

10-11

Bậc Mầm non tập huấn “Phát triển kỹ năng xã hội”

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

10-15

Tập huấn nâng cao năng lực xây dựng đề KT theo thông tư 22

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

14-15

Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Tỉnh

THPT H.Huy Tập

Cơ sở

17

Chuyên đề về đổi mới PP dạy học môn Toán THCS

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

18-19

Thi đấu Bóng rổ và Thể dục Aerobic các trường Tiểu học, THCS

THCS Q.Trung, THCS H.HTập

Lãnh đạo, CM

20

Tập huấn công tác bảo quản sử dụng thiết bị dạy học trong trường THCS

THCS H.H Tập

Lãnh đạo, CM

20-31

Kiểm tra định kỳ giữa kỳ 1 lớp 4, 5

Cơ sở

Cơ sở

20-31

Bậc Mầm non sinh hoạt chuyên môn Thành phố.

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

22

Chuyên đề “Nâng cao chất lượng tiết trả bài TLV lớp 4, 5”

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

25

Nạp kết quả cân đo theo dõi biểu đồ cho trẻ lần 3

Phòng GD

CM mầm non

27-28

Thi Tin học trẻ cấp THCS

THCS ĐThai Mai

Lãnh đạo, CM

29

Giao lưu học sinh Tiểu học

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

30

- Họp Hiệu trưởng trường Tiểu học (7 giờ 30)

- Họp Hiệu trưởng trường Mầm non (14 giờ 00)

Hội trường nhà 2 tầng UBND TP

Lãnh đạo

31

- Họp Hiệu trưởng trường THCS (7 giờ 30)

- Họp Chủ tịch Công đoàn các trường học (14 giờ 00)

Hội trường nhà 2 tầng UBND TP

Lãnh đạo

 

 

 

 

Ghi chú: Hiện nay, lịch công tác của UBND thành phố và Sở GD&ĐT chưa có. Do đó, lịch công tác của Phòng GD có thể thay đổi, điều chỉnh bổ sung.

 

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

- Lãnh đạo, C/v phòng;

- Các trường học;                                                                                

- Lưu VT.                                                                                                                  (Đã ký)

        

 

  Thái Khắc Tân             


LỊCH LÀM VIỆC KHÁC:

Lịch công tác tháng 11/2017 (01/11/2017)
Lịch công tác tháng 10/2017 (5/10/2017)
Lịch công tác tháng 9/2017 (5/09/2017)
Lịch công tác tháng 04/2017 (02/04/2017)
Lịch công tác tháng 03/2017 (1/3/2017)
Lịch công tác tháng 02/2017 (1/2/2017)
Lịch công tác tháng 01/2017 (1/1/2017)
Lịch công tác tháng 12/2016 (1/12/2016)
Lịch công tác tháng 11/2016 (1/11/2016)
Lịch công tác tháng 10/2016 (04/10/2016)
Lịch công tác tháng 9/2016 (04/09/2016)
Lịch công tác tháng 8/2016 (03/08/2016)
Lịch công tác tháng 5/2016 (28/4/2016)
Lịch công tác tháng 04/2016 (28/3/2016)
Lịch công tác tháng 3/2016 (01/3/2016)
Lịch công tác
Lịch công tác tháng 11/2017
Lịch công tác tháng 10/2017
Lịch công tác tháng 9/2017
Lịch công tác tháng 04/2017
Lịch công tác tháng 03/2017
Lịch công tác tháng 02/2017
Lịch công tác tháng 01/2017
Lịch công tác tháng 12/2016
Lịch công tác tháng 11/2016
Lịch công tác tháng 10/2016
Liên kết quảng cáo
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao - Thành phố Vinh - Nghệ An
Tel: 0383.849234 / Fax: 0383.831437 / Email: vinh@nghean.edu.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Tel: 0915.050.067