Giới thiệu chung

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hôm nay: 502
Tất cả: 2412192
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017 - GIÁO DỤC NGHỆ AN - TRUYỀN THỐNG NHÂN DÂN XỨ NGHỆ
LỊCH CÔNG TÁC
In tin
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2017
 

UBND THÀNH PHỐ VINH

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

 

 

 

          Số:  175/PGD-ĐT                                                     Vinh, ngày 31 tháng 3 năm 2017                   

LỊCH  CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2017                 

 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

ĐỊA ĐIỂM

PHỤ TRÁCH

03

Họp Chi bộ phòng GD-ĐT

Phòng GD

Lãnh đạo

03-28

Các trường Tiểu học, THCS tổ chức “ Ngày hội đọc”

Cơ sở

Cơ sở

04 -26

Thanh tra hành chính, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất các trường. Kiểm tra các nhóm trẻ độc lập, tư thục. Kiểm tra các điều kiện phổ cập trẻ 5 tuổi các nhóm lớp độc lập, tư thục.

 

Cơ sở

Lãnh đạo, CM

04 -26

Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường Tiểu học

Cơ sở

Cụm trưởng

05

Thi Tin học trẻ tiểu học, THCS cấp Thành phố

THCS, TH Lê Lợi

Lãnh đạo, CV

05-12

Tập huấn công tác Văn thư lưu trữ

Thông báo sau

Lãnh đạo, CV

13

Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2017-2018 tại Sở

Sở GD-ĐT

Lãnh đạo, CV

14

Giao ban Phó hiệu trưởng trường THCS

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

14

Kiểm tra tự đánh giá tại TH Đông Vĩnh.

Cơ sở

Lãnh đạo, CM

15

Thi IOE cấp quốc gia học sinh tiểu học, THCS

THPT LV Thuật

Lãnh đạo, CM

15-25

Khảo sát học sinh giỏi lớp 6,7,8

Cơ sở

Lãnh đạo, CM

16

Hiến máu tình nguyện

ĐH Vạn Xuân (Cơ sở 20

Lãnh đạo, CV

17

Các trường MN nạp kết quả khám sức khỏe lần 2

Phòng GD

CM

20

Các cụm trường THCS nạp ma trận đề kiểm tra học kỳ 2

Cơ sở

Lãnh đạo, CM

24-28

Nạp SKKN dự xét cấp cơ sở

Phòng GDĐT

Lãnh đạo, CM

26

Giao ban Phó hiệu trưởng các trường Tiểu học

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

26

Nạp tổng hợp kiểm tra các nhóm lớp độc lập các phường, xã

Phòng GD

CM

28

Nạp khảo sát chất lượng trẻ MN cuối năm

Phòng GD

CM

 

Đón đoàn kiểm tra các trường MN đạt chuẩn sau 5 năm, các trường nâng mức độ chuẩn (theo kế hoạch của Sở)

Cơ sở

Lãnh đạo, CM

27

- Họp Hiệu trưởng trường Mầm non (7 giờ 30)

- Họp Hiệu trưởng trường Tiểu học (14 giờ 00)

Hội trường nhà 2 tầng UBND TP

Lãnh đạo

28

- Họp Hiệu trưởng trường THCS (7 giờ 30)

 

Hội trường nhà 2 tầng UBND TP

Lãnh đạo

 

Ghi chú: Hiện nay, lịch công tác của UBND thành phố và Sở GD&ĐT chưa có. Do đó, lịch công tác của Phòng GD có thể thay đổi, điều chỉnh bổ sung.

 

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

- Lãnh đạo, C/v phòng;

- Các trường học;                                                                                

- Lưu VT.                                                                                                        ( Đã ký)

        

 

  Thái Khắc Tân             


LỊCH LÀM VIỆC KHÁC:

Lịch công tác tháng 11/2017 (01/11/2017)
Lịch công tác tháng 10/2017 (5/10/2017)
Lịch công tác tháng 9/2017 (5/09/2017)
Lịch công tác tháng 04/2017 (02/04/2017)
Lịch công tác tháng 03/2017 (1/3/2017)
Lịch công tác tháng 02/2017 (1/2/2017)
Lịch công tác tháng 01/2017 (1/1/2017)
Lịch công tác tháng 12/2016 (1/12/2016)
Lịch công tác tháng 11/2016 (1/11/2016)
Lịch công tác tháng 10/2016 (04/10/2016)
Lịch công tác tháng 9/2016 (04/09/2016)
Lịch công tác tháng 8/2016 (03/08/2016)
Lịch công tác tháng 5/2016 (28/4/2016)
Lịch công tác tháng 04/2016 (28/3/2016)
Lịch công tác tháng 3/2016 (01/3/2016)
Lịch công tác
Lịch công tác tháng 11/2017
Lịch công tác tháng 10/2017
Lịch công tác tháng 9/2017
Lịch công tác tháng 04/2017
Lịch công tác tháng 03/2017
Lịch công tác tháng 02/2017
Lịch công tác tháng 01/2017
Lịch công tác tháng 12/2016
Lịch công tác tháng 11/2016
Lịch công tác tháng 10/2016
Liên kết quảng cáo
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao - Thành phố Vinh - Nghệ An
Tel: 0383.849234 / Fax: 0383.831437 / Email: vinh@nghean.edu.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Tel: 0915.050.067