Giới thiệu chung

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hôm nay: 629
Tất cả: 2463643
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017 - GIÁO DỤC NGHỆ AN - TRUYỀN THỐNG NHÂN DÂN XỨ NGHỆ
LỊCH CÔNG TÁC
In tin
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017
 

UBND THÀNH PHỐ VINH

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

 

 

 

                Số:  547 /PGD-ĐT                                             Vinh, ngày  30  tháng 8 năm 2017                   

LỊCH  CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2017                 

 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

ĐỊA ĐIỂM

PHỤ TRÁCH

01

Họp Chi bộ Phòng Giáo dục - Đào tạo

Phòng GD

Lãnh đạo

01-04

Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới

Cơ sở

Lãnh đạo, CV

04

Dự Khai giảng và đón chuẩn trường TH Hưng Đông và THCS Nghi Kim

Cơ sở

Lãnh đạo, CV

05

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

Cơ sở

Cơ sở

06

Các trường Tiểu học nạp Thời khóa biểu; Phân công CM

Phòng GD

Lãnh đạo, CM

08

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp THCS

TT BD Chính trị TP

Lãnh đạo, CM

11

Giao ban Phó hiệu trưởng các trường THCS

Phòng GD

Cơ sở

11

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp TH

- Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 bậc MN

TT BD Chính trị TP

Lãnh đạo, CM

09-10

Điều tra phổ cập giáo dục năm 2017

Cơ sở

Cơ sở

10

Các trường TH báo cáo đầu năm học qua phần mềm EQMS

Cơ sở

Lãnh đạo, CM

12

- Các trường MN công lập nạp báo cáo kiểm tra các nhóm lớp độc lập tư thục

- Họp tổ cốt cán chuyên môn cấp THCS

- Các trường THCS nạp PPCT, TKB, Phân công CM

Phòng GD

Lãnh đạo, CM

19

Họp tổ nghiệp vụ, giao ban PHT các trường tiểu học

Phòng GD

Lãnh đạo, CM

18-22

Kiểm tra tuyển sinh, nề nếp đầu năm các trường tiểu học

Cơ sở

Lãnh đạo, CV

18-23

Tập huấn về xây dựng ma trận đề cấp THCS

Phòng GD

Lãnh đạo, CM

14-21

Phê duyệt đăng ký chỉ tiêu kế hoạch năm học 2017-2018

Phòng GD

Lãnh đạo, CM

20-30

Báo cáo thống kê số liệu đầu năm học

Phòng GD

Đ/c Quốc Anh

25/9-03/10

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

Cơ sở

Lãnh đạo, CV

25

Nạp kết quả cân đo theo dõi biểu đồ cho trẻ lần 1

Phòng GD

CM

04/10

- Họp Hiệu trưởng trường THCS (7 giờ 30)

- Họp Hiệu trưởng trường MN (14 giờ 00)

Hội trường PGD

Lãnh đạo

05/10

- Họp Hiệu trưởng trường TH (7 giờ 30)

Hội trường PGD

Lãnh đạo

 

Ghi chú: Hiện nay, lịch công tác của UBND thành phố và Sở GD&ĐT chưa có. Do đó, lịch công tác của Phòng GD có thể thay đổi, điều chỉnh bổ sung.

 

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

- Lãnh đạo, C/v phòng;

- Các trường học;                                                                                

- Lưu VT.                                                                                                              (Đã ký)

        

  Thái Khắc Tân             


LỊCH LÀM VIỆC KHÁC:

Lịch công tác tháng 1/2018 (3/1/2018)
Lịch công tác tháng 11/2017 (01/11/2017)
Lịch công tác tháng 10/2017 (5/10/2017)
Lịch công tác tháng 9/2017 (5/09/2017)
Lịch công tác tháng 04/2017 (02/04/2017)
Lịch công tác tháng 03/2017 (1/3/2017)
Lịch công tác tháng 02/2017 (1/2/2017)
Lịch công tác tháng 01/2017 (1/1/2017)
Lịch công tác tháng 12/2016 (1/12/2016)
Lịch công tác tháng 11/2016 (1/11/2016)
Lịch công tác tháng 10/2016 (04/10/2016)
Lịch công tác tháng 9/2016 (04/09/2016)
Lịch công tác tháng 8/2016 (03/08/2016)
Lịch công tác tháng 5/2016 (28/4/2016)
Lịch công tác tháng 04/2016 (28/3/2016)
Lịch công tác
Lịch công tác tháng 1/2018
Lịch công tác tháng 11/2017
Lịch công tác tháng 10/2017
Lịch công tác tháng 9/2017
Lịch công tác tháng 04/2017
Lịch công tác tháng 03/2017
Lịch công tác tháng 02/2017
Lịch công tác tháng 01/2017
Lịch công tác tháng 12/2016
Lịch công tác tháng 11/2016
Liên kết quảng cáo
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao - Thành phố Vinh - Nghệ An
Tel: 0383.849234 / Fax: 0383.831437 / Email: vinh@nghean.edu.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Tel: 0915.050.067