Giới thiệu chung

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hôm nay: 628
Tất cả: 2463642
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 - GIÁO DỤC NGHỆ AN - TRUYỀN THỐNG NHÂN DÂN XỨ NGHỆ
LỊCH CÔNG TÁC
In tin
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017
 

UBND THÀNH PHỐ VINH

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

 

 

 

            Số:  646 /PGD-ĐT                                           Vinh, ngày  02  tháng 10 năm 2017                   

LỊCH  CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017                 

 

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG TÁC

ĐỊA ĐIỂM

PHỤ TRÁCH

03

Họp Chi bộ Phòng GD-ĐT

Phòng GD

Lãnh đạo

02-07

Hoàn thành nạp dữ liệu PCGD lần 1

Phòng GD

Đ/c Quỳnh

02-30

- Hội khỏe Phù đổng cấp trường

- Tổ chức CLB ngoại ngữ cấp cụm (THCS)

 

Cơ sở

Cơ sở

02-31

Các trường MN tổ chức Hội thi GVDG, “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm...”

Cơ sở

Cơ sở

02-31

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất các trường học.

- Bậc MN kiểm tra việc thí điểm cho trẻ làm quen với NN.

Cơ sở

Lãnh đạo, CM

04

Tổ chức vui Tết Trung thu cho học sinh.

Cơ sở

Cơ sở

04

Họp Hiệu trưởng bậc MN phiên tháng 9 (14 giờ)

Hội trường nhà 2 tầng UBND TP

Lãnh đạo, CV

05

- Họp Hiệu trưởng trường TH phiên tháng 9 (7 giờ 30)

- Họp Hiệu trưởng trường THCS phiên tháng 9 (14 giờ)

- Hội trườg nhà 2 tầng UBND TP

- THCS Q. Trung

Lãnh đạo, CV

05-10

Thẩm định tiêu chuẩn trường chuẩn QG (THCS Hưng Hòa, THCS Lê Mao)

Cơ sở

Lãnh đạo, CV

05-30

Tập huấn về kỹ thuật xây dựng ma trận đề cấp THCS

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

07

Nộp hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài trường MN

Phòng GD

Lãnh đạo, CM

11

Chuyên đề Dạy kỹ năng đọc Tiếng Anh cho học sinh tiểu học

TH Lê Lợi

Lãnh đạo, CM

10-13

Các trường nạp báo cáo thống kê đầu năm học 2017-2018

Phòng GD

Đ/c Quốc Anh

10-20

Giao ban Phó hiệu trưởng bậc MN

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

10-20

Sinh hoạt CM các môn năng khiếu cấp Tiểu học

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM, Tổ HDNVTH

11-14

Kiểm tra công nhận PCGD các phường, xã

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

14

Hoàn thành danh sách GV tham gia GVDG cấp THCS

Phòng GD

Lãnh đạo, CM

18

 

Chuyên đề Vận dụng PPDH theo mô hình trường học mới vào dạy học môn Lịch sử - Địa lý ở Tiểu học

 

TH Hưng Dũng 1

Lãnh đạo, CM

20-30

- Tổ chức hội thảo chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cấp Thành phố.

- Tập huấn chuyên môn cho các cơ sở MN độc lập, tư thục

Thông báo sau

Lãnh đạo, CM

23-31

Kiểm tra năng lực và chấm báo cáo SKKN của Hội thi GVDG cấp THCS

Phòng GD

Lãnh đạo, CM

25

Kiểm tra Hồ sơ đánh giá ngoài trường tiểu học Đông Vĩnh

Cơ sở

Lãnh đạo, CM

25

Các đơn vị MN đạt chuẩn QG sau 5 năm và các đơn vị đăng ký XD mới tiến hành tự kiểm tra và nộp báo cáo về phòng

Phòng GD

Lãnh đạo, CM

30

Các trường MN nạp kết quả khám chuyên khoa lần 1 cho trẻ và cô.

Phòng GD

Lãnh đạo, CM

31

Các trường MN nạp danh sách GV tham gia GVDG cấp TP

Phòng GD

Lãnh đạo, CM

26

- Họp Hiệu trưởng trường MN (7 giờ 30)

- Họp Hiệu trưởng trường THCS (14 giờ 00)

Hội trường PGD

Lãnh đạo

27

- Họp Hiệu trưởng trường TH (7 giờ 30)

Hội trường PGD

Lãnh đạo

 

Ghi chú: Hiện nay, lịch công tác của UBND thành phố và Sở GD&ĐT chưa có. Do đó, lịch công tác của Phòng GD có thể thay đổi, điều chỉnh bổ sung.

 

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

- Lãnh đạo, C/v phòng;

- Các trường học;                                                                                           (Đã ký)   

- Lưu VT.                                                                                          

        

  Thái Khắc Tân             


LỊCH LÀM VIỆC KHÁC:

Lịch công tác tháng 1/2018 (3/1/2018)
Lịch công tác tháng 11/2017 (01/11/2017)
Lịch công tác tháng 10/2017 (5/10/2017)
Lịch công tác tháng 9/2017 (5/09/2017)
Lịch công tác tháng 04/2017 (02/04/2017)
Lịch công tác tháng 03/2017 (1/3/2017)
Lịch công tác tháng 02/2017 (1/2/2017)
Lịch công tác tháng 01/2017 (1/1/2017)
Lịch công tác tháng 12/2016 (1/12/2016)
Lịch công tác tháng 11/2016 (1/11/2016)
Lịch công tác tháng 10/2016 (04/10/2016)
Lịch công tác tháng 9/2016 (04/09/2016)
Lịch công tác tháng 8/2016 (03/08/2016)
Lịch công tác tháng 5/2016 (28/4/2016)
Lịch công tác tháng 04/2016 (28/3/2016)
Lịch công tác
Lịch công tác tháng 1/2018
Lịch công tác tháng 11/2017
Lịch công tác tháng 10/2017
Lịch công tác tháng 9/2017
Lịch công tác tháng 04/2017
Lịch công tác tháng 03/2017
Lịch công tác tháng 02/2017
Lịch công tác tháng 01/2017
Lịch công tác tháng 12/2016
Lịch công tác tháng 11/2016
Liên kết quảng cáo
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao - Thành phố Vinh - Nghệ An
Tel: 0383.849234 / Fax: 0383.831437 / Email: vinh@nghean.edu.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Tel: 0915.050.067