Giới thiệu chung

 

Hỗ trợ trực tuyến
Hôm nay: 479
Tất cả: 2412169
VĂN BẢN PHÁP QUY: VĂN BẢN PHÒNG GD & ĐT TP.VINH - THÀNH PHỐ VINH TỈNH NGHỆ AN
Bộ giáo dục và đào tạo
Sở giáo dục & đào tạo Nghệ An
Văn bản thành phố Vinh
Văn bản Phòng GD & ĐT TP.Vinh
VĂN BẢN PHÁP QUY: VĂN BẢN PHÒNG GD & ĐT TP.VINH (96 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu và Download
Kết quả xét tuyển Đặng Thai Mai năm học 2017 - 2018
28/07/2017
Kết quả xét tuyển Đặng Thai Mai năm học 2017 - 2018
Kết quả tuyển sinh Đặng Thai Mai - Danh sách tuyển sinh - Đối tượng Phổ cập
28/07/2017
Kết quả tuyển sinh Đặng Thai Mai năm học 2017 - 2018- Danh sách tuyển sinh - Đối tượng Phổ cập
Kết quả tuyển sinh Đặng Thai Mai - Danh sách tuyển sinh - Đối tượng xét tuyển
28/07/2017
Kết quả tuyển sinh Đặng Thai Mai năm học 2017 - 2018 - Danh sách tuyển sinh - Đối tượng xét tuyển
Đơn tuyển sinh Đặng Thai Mai
11/07/2017
Đơn đăng ký dự tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2017 - 2018
Số 466/TB-PGDĐT
11/07/2017
Thông báo Tuyển sinh lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2017 - 2018
Danh sách trúng tuyển đối tượng xét tuyển
28/07/2016
Danh sách trúng tuyển đối tượng xét tuyển
28/07/2016
Danh sách trúng tuyển
Danh sách trúng tuyển đối tượng phổ cập
28/07/2016
Danh sách trúng tuyển đối tượng Phổ cập
Mẫu đơn tuyển sinh lớp 6 Đặng Thai Mai năm học 2016 - 2017
Ngày 5/7/2016
Mẫu đơn tuyển sinh lớp 6 Đặng Thai Mai năm học 2016 - 2017
Mẫu đơn tuyển sinh lớp 6 Đặng Thai Mai năm học 2016 - 2017 dành cho đối tượng Phổ cập giáo dục Phường Hưng Phúc
Ngày 5/7/2016
Mẫu đơn tuyển sinh lớp 6 Đặng Thai Mai năm học 2016 - 2017 dành cho đối tượng Phổ cập giáo dục Phường Hưng Phúc
424/TB-PGDĐT - Thông báo tuyển sinh lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2016 - 2017
Ngày 5/7/2016
Thông báo tuyển sinh lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2016 - 2017
TS10
19/06/2016
Kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016 - 2017
436/PGDĐT-THCS - V/v cấp phép dạy thêm học thêm năm học 2015 - 2016
31/08/2015
V/v cấp phép dạy thêm học thêm năm học 2015 - 2016
Danh sách học sinh tuyển sinh lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2015 - 2016 - Đối tượng phổ cập
31/07/2015
Danh sách học sinh tuyển sinh lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2015 - 2016 - Đối tượng phổ cập
Danh sách tuyển sinh lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai - Đối tượng xét tuyển
31/7/2015
Danh sách học sinh tuyển sinh lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2015 - 2016 - Đối tượng xét tuyển
Kết quả xét tuyển vào lớp 6 - trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2015 - 2016
31/07/2015
Kết quả xét tuyển vào lớp 6 - trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2015 - 2016
Số 331/KH-PGDĐT
Ngày 08/06/2015
Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2015 - 2016
Số 363/PGDĐT
02/07/2015
V/v hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2015 - 2016
Thông báo tuyển sinh Lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2015 - 2016
05/07/2015
Thông báo tuyển sinh Lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2015 - 2016
Lịch Hội nghị
10/9/2014
Lịch Hội nghị công chức năm học 2014 - 2015 bậc THCS, Tiểu học, Mầm non
Số 476/HDLT-PGDĐT-CĐGD
Ngày 10/09/2014
V/v Hướng dẫn Hội nghị CCVC và Công đoàn năm học 2014-2015
Số 427/PGDĐT-THCS
Ngày 19/8/2014
V/v hướng dẫn thực hiện qui định về dạy thêm, học thêm
ĐTM13
16/06/2014
Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2014 - 2015 - Phần 9
ĐTM12
16/06/2014
Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2014 - 2015 - Phần 8
ĐTM11
16/6/2014
Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2014 - 2015 - Phần 7
ĐTM10
16/06/2014
Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2014 - 2015 - Phần 6
ĐTM9
16/06/2014
Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2014 - 2015 - Phần 5
ĐTM8
16/06/2014
Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2014 - 2015 - Phần 4
ĐTM7
16/06/2014
Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2014 - 2015 - Phần 3
ĐTM6
16/06/2014
Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2014 - 2015 - Phần 2
ĐTM5
16/06/2014
Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2014 - 2015 - Phần 1
ĐTM1
16/06/2014
Danh sách trúng tuyển vào lớp Tiếng Pháp
ĐTM3
16/06/2014
Danh sách học sinh được tuyển thẳng vào trường Đặng Thai Mai
ĐTM2
16/06/2014
Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp đại trà
ĐTM
16/06/2014
Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp Tiếng Nga
Số 289/PGD-ĐT
Ngày 21/5/2014
Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2014 - 2015
Số 288/PGD-ĐT
Ngày 20/5/2014
Phương án tuyển sinh lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai năm học 2014 - 2015
Kết quả tuyển sinh Đặng Thai Mai
17/06/2013
Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai
Thông báo
Ngày 23/5/2013
Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đặng Thai Mai - năm học 2013 - 2014
Lịch hoạt động TH
Ngày 12/9/2012
Lịch hoạt động bậc Tiểu học
Lịch hoạt động THCS
Ngày 11/9/2012
Lịch hoạt động bậc THCS
Số: 332 / PGD&ĐT-THCS
Ngày 11/9/2012
V/v thông báo hoạt động giáo dục THCS năm học 2012 - 2013
Số: 330 /PGD&ĐT-THCS
Ngày 11/9/2012
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2012 - 2013
Số: 331 /PGDĐT- GDTH
Ngày 12/9/2012
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2012 - 2013
Số: 335/PGD&ĐT-GDMN
Ngày 17/9/2012
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2012-2013
Số: 6890/BGDĐT-KHTC
ngày 18 tháng 10 năm 2010
V/v: Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo
Số 5584/BGDĐT - KHTC
ngày 23 tháng 8 năm 2011
V/v tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục
Số :1787 /SGD&ĐT-KHTC
Ngày 03 tháng 9 năm 2012
V/v thực hiện các khoản thu chi đầu năm học 2012 - 2013
Số: /TB-ĐTM
Ngày 7 tháng 8 năm 2012
Thông báo về việc tổ chức thi khảo sát năng lực Tiếng Anh học sinh lớp 6 tham gia thí điểm đề án ngoại ngữ quốc gia 2020
Số 281/PGD&ĐT
Ngày 02 tháng 8 năm 2012
V/v hướng dẫn thực hiện thời gian năm học 2012 - 2013.
Trang: [1] [2]
Lịch công tác
Lịch công tác tháng 11/2017
Lịch công tác tháng 10/2017
Lịch công tác tháng 9/2017
Lịch công tác tháng 04/2017
Lịch công tác tháng 03/2017
Lịch công tác tháng 02/2017
Lịch công tác tháng 01/2017
Lịch công tác tháng 12/2016
Lịch công tác tháng 11/2016
Lịch công tác tháng 10/2016
Liên kết quảng cáo
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao - Thành phố Vinh - Nghệ An
Tel: 0383.849234 / Fax: 0383.831437 / Email: vinh@nghean.edu.vn
Thiết kế bởi TVC Media - Tel: 0915.050.067