Friday, 01/12/2023 - 13:10|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC THÀNH PHỐ VINH

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
27/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/08/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/11/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/08/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/07/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/11/2009
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực