Saturday, 01/10/2022 - 23:59|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC THÀNH PHỐ VINH

Cơ cấu tổ chức

 • Nguyễn Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0919570081
  • Email:
   tuannv.pgdvinh@gmail.com
 • Hoàng Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Email:
   thcs.vinh@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Huy Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Ngữ văn
  • Email:
   thcs.vinh@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bích Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   mamnon.vinh@nghean.edu.vn
 • Ngô Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo - Phụ trách bậc tiểu học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Ngữ văn
  • Email:
   nguyetnt.vinh@nghean.edu.vn
 • Lê Trường Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán
  • Email:
   mamnon.vinh@nghean.edu.vn
 • Trần Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư - Thủ quỹ
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Email:
   vinh@nghean.edu.vn
 • Trịnh Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Email:
   thcs.vinh@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thị Như Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách CNTT
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Email:
   cntt.vinh@nghean.edu.vn
 • Lê Thị Quỳnh Trâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   mamnon.vinh@nghean.edu.vn
 • Đặng Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Ngữ văn
  • Email:
   tieuhoc.vinh@nghean.edu.vn