Friday, 01/12/2023 - 14:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC THÀNH PHỐ VINH

Ban Lãnh đạo

 • Hoàng Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Email:
   thcs.vinh@nghean.edu.vn
 • Ngô Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo - Phụ trách bậc tiểu học
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Ngữ văn
  • Email:
   nguyetnt.vinh@nghean.edu.vn
 • Lê Trường Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán
  • Email:
   mamnon.vinh@nghean.edu.vn