Thursday, 23/09/2021 - 20:56|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC THÀNH PHỐ VINH
 • Ngô Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0913355776
  • Email:
   nguyetnt.vinh@nghean.edu.vn
 • Đặng Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0914250221
  • Email:
   tieuhoc.vinh@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Tiểu học
  • Điện thoại:
   0914543378
  • Email:
   tieuhoc.vinh@nghean.edu.vn