Saturday, 28/05/2022 - 00:53|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC THÀNH PHỐ VINH

Bộ phận Tiểu học

 • Ngô Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Ngữ văn
  • Email:
   nguyetnt.vinh@nghean.edu.vn
 • Đặng Thị Sen
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Ngữ văn
  • Email:
   tieuhoc.vinh@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Tiểu học
  • Email:
   tieuhoc.vinh@nghean.edu.vn