Tuesday, 21/09/2021 - 08:21|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC THÀNH PHỐ VINH
 • Nguyễn Huy Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0914240760
  • Email:
   thcs.vinh@nghean.edu.vn
 • Trịnh Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   0949108248
  • Email:
   thcs.vinh@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Thị Như Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách CNTT
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0917093789
  • Email:
   cntt.vinh@nghean.edu.vn
 • Lê Viết Thân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngoại ngữ
  • Điện thoại:
   0911317575
  • Email:
   thcs.vinh@nghean.edu.vn
 • Bùi Tuấn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0917080910
  • Email:
   tuananhtdtt.nghean@gmail.com